Número 39 (desembre 2017)

 

Tribuna

Tercer sector, ètica i compromís social || Lluís Toledano Gaju

De la postveritat a la postètica || Salvador Alsius

Articles

Anàlisi no tan breu de l'estat actual de l'ètica de la informació: ètica de la ignorància, informació incompleta, falsa i falsejada i altres formes d'engany i incompetència || Thomas J. Froehlich

Els conflictes d'autoria en les revistes del Journal Citation Reports (JCR). Criteris ètics en les revistes d'educació || Jesús Díaz-Campo; Francisco Segado-Boj

Percepcions del professorat amb relació al plagi dels estudiants universitaris: revisió de la bibliografia || Debora Gottardello; Maria del Mar Pàmies; Mireia Valverde

Sense notícies de corrupció: la informació periodística sobre corrupció en els webs municipals || Juan Luis Manfredi-Sánchez; José María Herranz de la Casa; Marta Corcoy Rius; Juan Ignacio Cantero de Julián

La llibertat intel·lectual com a dret humà: la funció de les biblioteques en una societat democràtica || Valerie Nye

Ètica de la informació mèdica en la indústria farmacèutica: recomanacions a partir de la primera "Guía de buenas prácticas de información médica en la industria farmacéutica española" || Mónica Rojo; Elena Guardiola

Experiències i anàlisis

Bones pràctiques a les biblioteques de la UAB per evitar el plagi || Marina Carbonell Ferrando

Deu propostes per a evitar el plagi entre els estudiants universitaris || Damià Gil-Cano; Brigit Nonó Rius; Isabel Planas-Campistol

Qüestions ètiques per a la recerca en ciències socials. Context internacional i català, i experiència i protocol de treball amb els equips de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) || Pablo Gómez-Domínguez

Preservació digital distribuïda: lliçons d'experiències internacionals || David Leija; Miquel Térmens


Editors: Ernest Abadal i Jordi Sánchez Navarro

Direcció: Mario Pérez-MontoroCandela Ollé

Coordinació del monogràfic: Concepción Rodríguez Parada i Rubén Comas

Edició científica: Jordi Ardanuy i Alexandre López-Borrull

Consell de redacció: Lluís Agustí, Jordi Ardanuy, Llorenç Arguimbau, Núria Ferran, Alexandre López-Borrull, Remedios Melero, Rafael Pedraza, Mario Pérez-Montoro, Remei Perpinyà, Fernanda Peset, Josep-Manuel Rodríguez-Gairín, Concepción Rodríguez Parada, Anna Rubió, Pedro Rueda Ramírez, Jesús Tramullas, Aurora Vall i Mercè Vázquez

Edició: Lluís Agustí, Aurora Vall i Mercè Vázquez

Producció editorial: Serveis Lingüístics de la UB (assessorament lingüístic), Jorge Franganillo (maquetació), Maria Brioso i Eduard Vilagrosa (edició en HTML), Adán Server (metadades)

Desenvolupament tecnològic: Josep Manuel Rodríguez Gairín i Sergi Chávez

 

https://bid.ub.edu   •   Comentaris   •   Els textos publicats a BiD estan subjectes a una llicència de Creative Commons