Implementació tècnica d’una eina “clica i escolta” al Moodle: prova pilot a la Universitat de Barcelona

Esquema de funcionament de les diferents eines de suport de veu en el web

L’article exposa la implementació tècnica del ReadSpeaker, una eina que converteix el text a veu, al Campus Virtual de la Universitat de Barcelona. Aquesta implementació s’ha dut a terme exclusivament des d’una plantilla del Moodle, mitjançant l’alteració del DOM1 amb codi JavaScript.

Objectius: implementar una eina de text a veu al Campus Virtual de la Universitat de Barcelona, basat en el sistema de gestió de continguts Moodle, per proporcionar una major accessibilitat a aquest entorn. L’eina converteix a veu tant els continguts web com els continguts dels arxius PDF.

Metodologia: desenvolupament informàtic basat en l’anàlisi del sistema utilitzat per la Universitat de Barcelona en el Campus Virtual i adaptació posterior de l’eina proporcionada per aconseguir un funcionament correcte.

Resultats: s’ha pogut incorporar l’eina dins el Campus d’una forma estable i funcional. L’accés als arxius PDF només és possible si es troben en obert. — The paper reports the technical implementation of the text-to-speech application ReadSpeaker in the University of Barcelona’s content management system, Moodle, which is used to run its online campus the Campus Virtual. The implementation was completed using only a Moodle template and modifying DOM operations with JavaScript code. –Objectives: The objective was to implement a text-to-speech tool in the University of Barcelona’s content management system, Moodle, and so provide greater accessibility to this program environment. The tool speech-enables the content of both web pages and PDF files.

Methodology: An analysis was made of the University’s content management system, Moodle, and the text-to-speech tool was then tailored to function correctly in the program.

Results: The tool was successfully incorporated in the University’s online campus. At the time of writing, access to PDF files is only possible if they are opened first.