Responsive web design: disseny multidispositiu per millorar l’experiència d’usuari

Figura 1.  Exemples de pàgines web amb disseny responsive a diverses mides de pantalla.

Objectiu: presentar una visió integral de l’experiència d’usuari (UX) enfocada a la navegació multiplataforma prenent el responsive web design (RWD) com a guia de referència del disseny web en l’actualitat.

Metodologia: revisió bibliogràfica, de pautes i d’estàndards relacionats amb l’RWD.

Resultats: els entorns de navegació actuals s’han de poder aprofitar des de qualsevol dispositiu. No adaptar-se a aquesta realitat condemna els llocs web a brindar una UX cada vegada menys satisfactòria. La tendència actual és unificar els canals d’informació en un web únic, un URL únic, un sol espai virtual que mantingui les mateixes funcionalitats i característiques que defineixen cada lloc web i que s’adapti progressivament als centenars de models de dispositius mòbils que actualment estan al mercat. — Objectives: This paper seeks to provide a comprehensive description of user experience focusing on multi-platform navigation and using Responsive Web Design as a guiding principle for current web design.

Methodology: The research reviewed current Responsive Web Design literature.

Results: As the study observed, today’s navigation environments need to be made accessible from any device and websites that fail to adapt are increasingly undermining user experience. It was also noted that the current trend is to consolidate multiple channels in a single platform, URL or virtual space that gathers together the functions and features that define each of its websites and which can progressively adapt to the increasing number of mobile device models being marketed.