Número 31 (desembre 2013)

 

Tribuna

La qualitat de la informació al web || Michael Buckland

Articles

Iniciatives de difusió de qualitat a Internet dels museus i les col·leccions museogràfiques de Catalunya || Joan-Isidre Badell, Miquel Térmens

Qualitat dels llocs web turístics oficials de les comunitats autònomes espanyoles || José Fernández Cavia, Sara Vinyals Mirabent, Marina López Pérez

Educació digital i comportament responsable: tractaments de referència per millorar la qualitat de la informació medicosanitària a Internet || Carme Hernández-Rabanal

Els serveis 1.0 i 2.0 a les biblioteques públiques en línia dels municipis de Bizkaia (Euskadi) || María Antonia Ovalle Perandones, Sonia Guardado García

Ús, acceptació i expectatives del llibre electrònic en una biblioteca de recerca || Irene-Sofía Romero-Otero, Esperanza Iglesias-Fernández, Elea Giménez-Toledo

La consulta de mapes conceptuals: estudi mitjançant el seguiment de la mirada || Cristòfol Rovira

Experiències i anàlisis

Responsive web design: disseny multidispositiu per millorar l’experiència d’usuari || Daniel González, Mari-Carmen Marcos

Implementació tècnica d’una eina “clica i escolta” al Moodle: prova pilot a la Universitat de Barcelona || Daniel Granados Montells, Mireia Ribera Turró

Estratègies de formació i informació per implantar l’OpenCourseWare a la Universitat de València. Participació dels usuaris potencials en el procés || Lourdes Margaix-Fontestad, Aurora González-Teruel, M.ª Francisca Abad-García


Editors: Ernest AbadalLluís Pastor

Direcció: Mario Pérez-MontoroCandela Ollé

Coordinació del monogràfic: Lluís Codina i Rafael Pedraza-Jiménez

Edició científica: Jordi Ardanuy i Àlex López-Borrull

Consell de redacció: Lluís Agustí, Jordi ArdanuyNúria Comellas, Núria Ferran, Núria Gallart, Àlex López-Borrull, Rafael Pedraza-Jiménez, Mario Pérez-Montoro, Josep-Manuel Rodríguez-Gairín, Concepción Rodríguez Parada, Anna Rubió, Pedro Rueda, Patricia Russo, Aurora Vall i Mercè Vázquez

Edició: Aurora Vall, Lluís AgustíMercè Vázquez i Ana Delia Rodríguez

Producció editorial: Serveis Lingüístics de la UB (assessorament lingüístic), Jorge Franganillo (maquetació), Josep Soler i Eduard Vilagrosa (edició en HTML), Adán Server (metadades)

Desenvolupament tecnològic: Josep-Manuel Rodríguez-Gairín i Sergi Chávez

 

https://bid.ub.edu      Comentaris      Els textos publicats a BiD estan subjectes a una llicència de Creative Commons

llicencia CC BY-NC-NDLlicència Creative Commons de tipus Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada. Aquest article es pot difondre lliurement sempre que se’n citi l’autor i l’editor amb els elements que consten en la secció “Citació recomanada”. No se’n pot fer, però, cap obra derivada (traducció, canvi de format, etc.) sense el permís de l’editor. Així, BiD compleix amb la definició d’open access de la Declaració de Budapest a favor de l’accés obert. La revista també permet que els autors mantinguin els drets d’autor i els de publicació sense restriccions.