Issue 33 (December 2014)

  Tribune Cinema in the digital age || Esteve Riambau Articles An analysis of the articles published on the work of documentation departments in Spanish television companies (1984–2014) || Lourdes Castillo Blasco, Concha Soler Monreal [ English abstract | Spanish text | Catalan text ] The digital restoration of film || Rossella Catanese An overview … Read more

The Filmoteca de Catalunya: conservation and dissemination of film culture

Figura 1. Seu de la Filmoteca de Catalunya a Barcelona

La Filmoteca de Catalunya té com a missió principal recuperar, conservar, investigar i difondre les pel·lícules i les obres audiovisuals, així com els materials, documents, equips i qualsevol altre element que sigui d’interès per a l’estudi del cinema i l’audiovisual en general, i del cinema català en particular. En essència, conservar i difondre la cultura cinematogràfica. Es descriuen les àrees que contribueixen a aquesta fita i es reflexiona sobre la necessitat d’oferir un servei fiable i professional a la ciutadania, les institucions i les empreses amb interessos en el sector cinematogràfic.

The digital restoration of film

Aquest article tracta sobre la conservació i la restauració de pel·lícules amb tecnologies digitals. Les pel·lícules, com a expressió de la memòria col·lectiva, formen part del patrimoni comú de la humanitat, i mereixen ser preservades i difoses. Per això, la qüestió de la preservació dels materials cinematogràfics està guanyant pes, sobretot si tenim en compte la fragilitat estructural i la curta durada de l’estoc de pel·lícules.

L’estat actual del mitjà audiovisual és de transició: a poc a poc l’element analògic i fotoquímic és substituït pel sistema digital. I això influeix molt en les pràctiques de producció i distribució del cinema, i també en els debats teòrics sobre el mitjà: els criteris d’arxivament i els processos de restauració no són una excepció a aquesta lògica.

Cinema in the digital age

  [Versió catalana | Versión castellana] Esteve Riambau Director of the Filmoteca de Catalunya   The cinema has well and truly entered the digital age. Ever since Spielberg’s computer-generated dinosaurs first crossed the screen in Jurassic Park some twenty years ago, the invention patented by the Lumière brothers at the end of the nineteenth century … Read more