Número 31 (desembre 2013)

 

Tribuna

La qualitat de la informació al web || Michael Buckland

Articles

Iniciatives de difusió de qualitat a Internet dels museus i les col·leccions museogràfiques de Catalunya || Joan-Isidre Badell, Miquel Térmens

Qualitat dels llocs web turístics oficials de les comunitats autònomes espanyoles || José Fernández Cavia, Sara Vinyals Mirabent, Marina López Pérez

Educació digital i comportament responsable: tractaments de referència per millorar la qualitat de la informació medicosanitària a Internet || Carme Hernández-Rabanal

Els serveis 1.0 i 2.0 a les biblioteques públiques en línia dels municipis de Bizkaia (Euskadi) || María Antonia Ovalle Perandones, Sonia Guardado García

Ús, acceptació i expectatives del llibre electrònic en una biblioteca de recerca || Irene-Sofía Romero-Otero, Esperanza Iglesias-Fernández, Elea Giménez-Toledo

La consulta de mapes conceptuals: estudi mitjançant el seguiment de la mirada || Cristòfol Rovira

Experiències i anàlisis

Responsive web design: disseny multidispositiu per millorar l'experiència d'usuari || Daniel González, Mari-Carmen Marcos

Implementació tècnica d'una eina "clica i escolta" al Moodle: prova pilot a la Universitat de Barcelona || Daniel Granados Montells, Mireia Ribera Turró

Estratègies de formació i informació per implantar l'OpenCourseWare a la Universitat de València. Participació dels usuaris potencials en el procés || Lourdes Margaix-Fontestad, Aurora González-Teruel, M.ª Francisca Abad-García


Editors: Ernest AbadalLluís Pastor

Direcció: Mario Pérez-MontoroCandela Ollé

Coordinació del monogràfic: Lluís Codina i Rafael Pedraza-Jiménez

Edició científica: Jordi Ardanuy i Àlex López-Borrull

Consell de redacció: Lluís Agustí, Jordi ArdanuyNúria Comellas, Núria Ferran, Núria Gallart, Àlex López-Borrull, Rafael Pedraza-Jiménez, Mario Pérez-Montoro, Josep-Manuel Rodríguez-Gairín, Concepción Rodríguez Parada, Anna Rubió, Pedro Rueda, Patricia Russo, Aurora Vall i Mercè Vázquez

Edició: Aurora Vall, Lluís AgustíMercè Vázquez i Ana Delia Rodríguez

Producció editorial: Serveis Lingüístics de la UB (assessorament lingüístic), Jorge Franganillo (maquetació), Josep Soler i Eduard Vilagrosa (edició en HTML), Adán Server (metadades)

Desenvolupament tecnològic: Josep-Manuel Rodríguez-Gairín i Sergi Chávez

 

https://bid.ub.edu      Comentaris      Els textos publicats a BiD estan subjectes a una llicència de Creative Commons