Més enllà dels algorismes: accions de prescripció lectora a la Biblioteca Xavier Benguerel de Barcelona

 

[Versión castellana]


César Azuara González

Bibliotecari de la Biblioteca Xavier Benguerel
Biblioteques de Barcelona

Neus Castellano Tudela

Directora de la Biblioteca Xavier Benguerel
Biblioteques de Barcelona

 

Resum

En aquest article es presenta un recull d’experiències per a promoure la prescripció lectora a la biblioteca Xavier Benguerel de Barcelona que s’han dut a terme durant els darrers cinc anys. S’explica quins són els tipus de fons i els usuaris als quals s’adrecen, i també quins són els materials que s’utilitzen per a dur a terme aquestes experiències, així com també la difusió que se’n fa.

Resumen

En este artículo se presenta un conjunto de experiencias para promover la prescripción lectora en la biblioteca Xavier Benguerel de Barcelona que se han llevado a cabo durante los últimos cinco años. Se explica cuáles son las fuentes y los usuarios a los que se dirigen, y también cuáles son los materiales que se utilizan para realizar estas experiencias y la difusión que se lleva a cabo.

Abstract

This article describes a selection of the projects undertaken in the last five years to promote the readers’ advisory at Barcelona’s Xavier Benguerel Library. It reviews the types of books the library offers to different readers and also describes the materials used in the projects and how the projects themselves were advertised.

 

La Biblioteca Xavier Benguerel promou des de fa anys la prescripció lectora com a eina de comunicació amb els usuaris, procurant en tot moment estimular la seva curiositat.

La nostra és una voluntat proactiva que té com a objectiu recomanar i donar a conèixer lectures que ens semblen interessants per criteris relacionats amb l’estructura, l’ús del llenguatge, l’enfocament del tema, la seva importància dintre de l’obra de l’autor, la rellevància dins un moviment literari o d’un corrent científic o de pensament, la qualitat, etc., sense deixar de banda aspectes tan importants com la trajectòria de les editorials o del mateix autor o autora del llibre. I per a assolir-ho anem més enllà de les novetats comercials del moment, atès que aquestes corresponen a llibres que ja tenen una publicitat prou potent per a incitar l’usuari de la Biblioteca a —periòdicament i sense necessitat que l’obra estigui exposada— passar a demanar per l’arribada de l’últim títol de què tothom parla.

Amb aquesta voluntat de recomanar i compartir lectures i experiències, i amb els documents que escollim, principalment llibres, els bibliotecaris adoptem un punt de vista, presentem propostes basades en els criteris anteriorment esmentats. Les tries parlen sovint de nosaltres, però en cap cas es tracta d’una posició ni d’una proposta rígida o vertical envers els usuaris, sinó que, ben al contrari, alguna d’aquestes propostes ha sorgit fruit de la conversa encuriosida amb ells. Podem afirmar que la conversa entre bibliotecaris i usuaris entorn de les lectures mútues és, potser, el plaer més gran que ens ofereix la professió. Més enllà dels algorismes i de la semàntica automatitzada que algunes webs utilitzen per a esbrinar i continuar nodrint els gustos lectors dels qui hi acudeixen, al personal de la Xavier Benguerel ens agrada treballar l’aspecte humà, emocional, de la recomanació lectora. I ens agrada fer-ho “contra corrent”, subvertint l’algorisme i tot el que hi ha de limitació en el seu mecanisme de reiteració i de reafirmació de les preferències de qualsevol de nosaltres quan consumim cultura, en sentit ampli, des de la xarxa. Per això entenem les nostres propostes com a complementàries, o de vegades directament oposades, a les afinitats lectores dels nostres usuaris.

La nostra activitat prescriptora, a partir dels criteris esmentats més amunt, comença d’una manera conscient i planificada l’any 2012 amb l’aparició de dues exposicions permanents al vestíbul de la Biblioteca, La Biblioteca Recomana i De 3 en 3.

La Biblioteca Recomana és un gran espai expositiu al vestíbul de la Biblioteca que s’actualitza gairebé cada dia i que és format per tres grans àrees temàtiques: la literatura, la ciència i les humanitats. Cada una d’aquestes àrees és senyalitzada amb un cartell d’un color específic per tal que els usuaris la puguin localitzar ràpidament. A més, cada llibre conté una etiqueta del mateix color que la secció a què pertany. D’aquesta manera, queda identificat com a llibre recomanat per la Biblioteca per sempre més.

De 3 en 3 va ser un cicle d’activitats que es va dur a terme fins al 2014. Consistia a fer tres paquets temàtics, formats per llibres, CD i DVD, amb la finalitat de descobrir un autor o un tema, o aprofundir-hi, fugint de les directrius o els punts de vista més estàndards i comercials.

Un paquet era literari i portava per nom Més que lectura. Volia facilitar a l’usuari la visió d’uns autors, moviments o gèneres literaris des d’una òptica més completa i plural que li’n proporcionés un coneixement més ampli. Un altre paquet, Més que cinema, s’ocupava d’apropar l’especialització de la Biblioteca als usuaris des de diferents òptiques. Aquest paquet contenia una pel·lícula, un llibre sobre la pel·lícula, un altre llibre sobre el director i el CD amb la banda sonora de la pel·lícula. L’altre paquet, el de coneixements, amb el títol M’agrada…, era integrat per documents de diversos formats que havien d’ajudar a conèixer diferents temàtiques amb diferents tipus d’aproximacions i nivells d’aprofundiment. Tots tres s’identificaven amb una etiqueta i anaven acompanyats d’una petita fitxa en què s’explicava el contingut del paquet i la seva raó de ser.

Amb aquests dos cicles d’exposicions iniciàvem la tasca sistemàtica i planificada de la prescripció lectora amb una molt bona rebuda per part dels usuaris, que ràpidament es van fer seu el joc d’emportar-se els paquets temàtics, que havíem de reposar dos o tres cops per setmana, atès que tots dos tipus de documents —els del cicle De 3 en 3 i els de La Biblioteca Recomana— sortien en préstec al mateix ritme que les novetats arribaven a la Biblioteca.

A partir d’aquestes dues accions inicials, hem decidit aprofundir i diversificar la nostra tasca prescriptora, que, a hores d’ara, és una de les principals línies de treball sobre la qual es desenvolupen bona part dels objectius de la Biblioteca.

I ho fem amb la intenció d’oferir i d’apropar als nostres usuaris, reals i potencials, tant presencialment com a les xarxes socials, unes eines de coneixement més concretes, tant en el camp de la ficció com el de la no ficció, centrant-nos en l’obra d’autors rellevants que han assolit merescudament un gran reconeixement dins la seva disciplina i que considerem que han de ser coneguts i llegits. L’altre focus del nostre interès prescriptor el dirigim cap a la fantàstica feina que fan, des de fa uns anys, un grup important de petites editorials literàries posant a disposició dels lectors un ventall d’obres de qualitat de joves autors del país, i apropant-nos a d’altres de més llunyans amb unes traduccions de gran vàlua que enriqueixen l’oferta literària. Finalment, també volem prestar atenció a la història de la literatura d’alguns països, els autors dels quals potser no són gaire coneguts pel gran públic, però sí que són altament recomanables.

Actualment, materialitzem la nostra tasca prescriptora realitzant tot un seguit de cicles d’exposicions al vestíbul i a la sala d’adults, que passem a detallar a continuació i dels quals volem destacar que és tan important la selecció dels documents com el material de suport que elaborem —guies, fitxes i dossiers específics— per tal que el lector pugui aprofundir en el sentit de la nostra tria.

 

Exposicions de ficció

Estand Editorial és una exposició bimestral, iniciada el 2014, amb què volem donar a conèixer el perfil del catàleg de petites editorials independents que escullen minuciosament els llibres que publiquen i que cuiden molt la seva edició i la relació amb els lectors. L’Estand ens ha donat la possibilitat d’establir complicitats amb algunes d’aquestes editorials, que han mostrat interès a conèixer la Biblioteca i venir a presentar algun dels seus llibres, i amb algunes de les llibreries petites que han aparegut els darrers anys a la ciutat, amb les quals hem creat un estret vincle, entre altres, els llibreters de la Nollegiu, situada al barri veí del Poblenou, i les llibreteres de La Inexplicable, de Sants.

L’exposició es completa amb una fitxa en què es detalla l’objectiu i la manera de treballar de l’editorial, així com les seves col·leccions i la relació de tots els llibres seus  que tenim a la Biblioteca.
 

 Figura 1. Estand Editorial de la col·lecció Cicuta de l'editorial LaBreu

Figura 1. Estand Editorial de la col·lecció Cicuta de l’editorial LaBreu

 

Magna Opera és una exposició bimestral que vam iniciar el gener del 2018 amb què volem difondre l’obra d’alguns dels millors autors de la literatura universal de tots els temps. Amb la fitxa sobre l’autor o autora que acompanya l’exposició donem a conèixer aspectes biogràfics, les seves inquietuds i influències, i també les temàtiques, el llenguatge i els estils narratius que practica, és a dir, tots aquells elements que fan que hagi esdevingut un autor consagrat i admirat pels lectors. També indiquem tots els títols seus que tenim a la Biblioteca.
 

 Figura 2. Magna Opera de l'escriptora italiana Natalia Ginzburg

Figura 2. Magna Opera de l’escriptora italiana Natalia Ginzburg

 

GPS Literari, una acció que vam realitzar durant els anys 2016 i 2017,és un cicle d’exposicions bimestral amb què volíem mostrar als nostres usuaris la literatura d’alguns països fent un recorregut per la seva història. Així, donàvem a conèixer moviments literaris, estils, autors i títols significatius de diferents literatures. Aquestes exposicions anaven acompanyades d’un exhaustiu dossier que incloïa les obres que tenim a la Biblioteca.

Exposicions de no ficció

Els Autoritzats és una exposició bimestral, iniciada al gener del 2015, que vol acostar als usuaris la bibliografia de personalitats rellevants dins d’un camp del coneixement. Aquesta exposició és acompanyada d’una guia amb informació sobre la trajectòria professional de l’autor i la relació de llibres seus que tenim a la Biblioteca.
 

 Figura 3. Els Autoritzats del pensador Michel de Montaigne

Figura 3. Els Autoritzats del pensador Michel de Montaigne

 

Camins de Ciència és un cicle d’exposicions bimestrals, iniciat al gener del 2016 i finalitzat al desembre del 2018, que va tenir per objectiu oferir eines de cultura científica amb què es podia conèixer i analitzar un tema tant des d’un punt de vista divulgatiu com des d’aproximacions més intel·lectuals. L’exposició era complementada amb un dossier en què s’exposava el tema tractat i la bibliografia relacionada amb què comptava la Biblioteca.

Filla dels Camins de Ciència, encetem l’any 2019 amb Rutes de Cinema, una infografia pensada per a ser passada a les pantalles informatives de la Biblioteca i ser compartida a les nostres xarxes socials. Hereva de les primeres estratègies de prescripció lectora de la Biblioteca (concretament del paquet Més que cinema del cicle d’exposicions De 3 en 3), aquesta acció vol, a partir de la recomanació d’una pel·lícula en concret, lligar-ne el contingut amb la recomanació de títols d’obres, directament o indirectament relacionades amb la pel·lícula, que es troben als fons de cinema, de ficció, de coneixements i de música de la Biblioteca. Els documents d’aquesta tria són exposats al vestíbul de la Biblioteca durant un mes.
 

Figura 4. Infografia Rutes de cinema

Figura 4. Infografia Rutes de cinema

 

Agafa la Novetat o El Like de la Benguerel són accions setmanals que desenvolupem cada divendres des del gener del 2018, que consisteixen a destacar només un llibre que considerem interessant per la seva actualitat o vigència, o que ens ha agradat i considerem oportú compartir-lo amb els usuaris. Amb el títol Agafa la Novetat sempre volem destacar una de les darreres novetats que hagi arribat a la Biblioteca, mentre que amb El Like de la Benguerel,la voluntat és difondre un llibre que ja fa temps que forma part de la nostra col·lecció. En tots dos casos, es tracta d’una petita acció expositiva fora del vestíbul, que és el lloc habitual de les exposicions de la Biblioteca. Totes dues accions tenen lloc al taulell de l’àrea d’adults de la Biblioteca, on sempre hi ha el personal bibliotecari necessari per a substituir l’exemplar que va desapareixent a mans dels usuaris que participen en aquesta proposta. L’objectiu d’aquestes microexposicions directament al taulell és doble: afavorir la interacció amb l’usuari i el seu feedback entorn de la lectura recomanada, i posar-lo, un cop tret de la zona de lectures “dirigides” del vestíbul, en l’escenari de la consulta lliure i oberta de la resta dels fons de la Biblioteca.

A més d’aquestes accions pròpies, la Biblioteca Xavier Benguerel també col·labora amb la prescripció que es promou en l’àmbit de la ciutat o amb accions col·lectives a les xarxes socials. Exemples d’això són el Bibarnabloc i el Velocirepte —projectes de gran abast de Biblioteques de Barcelona—, o accions més puntuals vinculades a campanyes com les del #Bookfacefriday i el #Robaunpoema.

Biblioteques de Barcelona, mitjançant Bibarnabloc, el blog de les biblioteques de Barcelona, promou la prescripció del seu fons documental. Des de l’inici d’aquest projecte, la Biblioteca Xavier Benguerel ha col·laborat, amb la participació d’una part del seu personal, en la creació de ressenyes tant de cinema (pel·lícules i bandes sonores) com de literatura (poesia i novel·la), ciència o història. A més, fem difusió de tots els documents que el personal de Biblioteques de Barcelona ressenya al blog, i els exposem en un espai propi i amb una etiqueta que els identifica com a recomanats del Bibarnabloc.

El Velocirepte és una experiència de ludificació que va engegar-se el 2018 i que s’ha anat consolidant. Originàriament fou un projecte de la Biblioteca Sagrada Família, i Biblioteques de Barcelona l’ha amplificat i promogut entre totes les biblioteques de la ciutat. Consisteix en l’exposició mensual a totes les biblioteques de Barcelona de documents sobre un mateix tema, exposició en què es convida els usuaris a participar en el repte de llegir-los durant aquell mes. La participació en aquest repte implica la generació anual d’una targeta o “passaport” que permet a l’usuari, un cop completada, participar en el sorteig d’uns determinats premis.

El #Bookfacefriday fou un projecte de prescripció en xarxes socials ideat per un bibliotecari de la New York Public Library l’any 2014 i al qual ens vam sumar Biblioteques de Barcelona ben aviat. Consistia a fer, cada divendres, una fotografia amb un llibre que contingués a la coberta la cara o la part del cos d’una persona i que s’havia de completar amb la cara o el cos d’un bibliotecari o bibliotecària. La fotografia resultant era compartida per cada biblioteca a les seves xarxes socials amb l’etiqueta #bookfacefriday. A la Biblioteca Xavier Benguerel vam adaptar aquesta acció prescriptora a la nostra especialització, el cinema, i vam dissenyar el #Moviefacefriday que consistia a fer el mateix però amb la caràtula d’una pel·lícula. La mateixa dinàmica de les xarxes socials fa que l’any 2015 quedi molt enrere, i per això aquestes dues accions ja no es practiquen a les biblioteques catalanes, tot i que nosaltres hem decidit incloure-les en aquest recull pel que representen d’adaptació d’una iniciativa d’abast internacional al fons especialitzat d’una biblioteca pública de Barcelona.

El #Robaunpoema és un altre projecte de prescripció en xarxes socials creat per un grup de bibliotecàries catalanes anomenat Què fem a les biblios?, en què ens insten a les biblioteques que vulguem participar-hi a crear, cada dimecres, un poema gràcies a la unió dels títols de diversos llibres: una altra forma, en definitiva, de recomanar-los. Des de la Biblioteca Xavier Benguerel ens vam sumar a aquesta campanya pràcticament des de l’inici. El poema resultant és compartit per cada biblioteca participant a les xarxes socials amb les etiquetes #robaunpoema i #quefemalesbiblios.

Allò que ens agrada més d’aquesta iniciativa és el fet que podem recomanar obres i autors molt diversos en una mateixa acció partint només dels títols. A més a més, la bona acollida que ha tingut aquesta iniciativa entre els nostres usuaris —traduïda en m’agrada i comentaris a la pàgina de Facebook de la Biblioteca— ens ha fet decidir, aquest darrer any, a donar una volta més a la proposta i fer-ne partícips també els usuaris creant l’etiqueta #robaunpoemaTu. La modificació consisteix a oferir-los la possibilitat de combinar ells mateixos els títols d’uns llibres, que els facilitem en una fotografia al Facebook de la Biblioteca, de la manera que considerin més oportuna per a crear el seu poema mitjançant l’afegit d’un comentari a sota de la imatge. D’aquesta manera, d’uns mateixos títols sorgeixen diferents poemes i es fomenta la participació de l’usuari.
 

 Figura 5. Fotografia d'un #robaunpoemaTu

Figura 5. Fotografia d’un #robaunpoemaTu

 

En definitiva, aquesta dotzena d’accions de prescripció lectora que hem practicat i practiquem a la Biblioteca Xavier Benguerel no són més que una manera d’obrir propostes en renovació constant, de recomanar lectures i de provocar la curiositat en els usuaris. Totes aquestes estratègies donen com a resultat el manteniment, i en algunes ocasions la remuntada, d’uns indicadors de préstec que viuen temps incerts a la biblioteca pública. Però, sobretot, ens donen l’oportunitat de compartir el gust per la lectura amb els nostres usuaris i de convidar-los a participar en les activitats de promoció, conversa i debat entorn dels llibres i de la lectura que sovint organitzem des de la Biblioteca.

 

llicencia CC BY-NC-NDLlicència Creative Commons de tipus Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada. Aquest article es pot difondre lliurement sempre que se’n citi l’autor i l’editor amb els elements que consten en la secció “Citació recomanada”. No se’n pot fer, però, cap obra derivada (traducció, canvi de format, etc.) sense el permís de l’editor. Així, BiD compleix amb la definició d’open access de la Declaració de Budapest a favor de l’accés obert. La revista també permet que els autors mantinguin els drets d’autor i els de publicació sense restriccions.