Número 48 (juny 2022)

BiD - Número 48 - portada

 

Tribuna

'Storytelling', xarxes socials i històries de vida || Gemma San Cornelio, Antoni Roig

Articles

Biblioteques davant la crisi sanitària de 2020–21. Resultats d'una enquesta amb biblioteques guanyadores i finalistes del premi de la Fundación Biblioteca Social || Pablo Parra Valero, Michela Montesi, Isabel Villaseñor Rodríguez

'Health foodies' com a prescriptors saludables, gastronòmics i publicitaris || Cristina Aznar-Íñiguez, Jesús Segarra-Saavedra

Denúncia i autodefensa d'assetjament sexual i violències a Uber: històries d'usuàries a Twitter i Tiktok || Fernanda Pires, Júlia Vilasís-Pamos, Ona Anglada-Pujol, Maria-José Masanet

Implicacions de les noves pràctiques de publicació en mitjans digitals per a la creació de relats digitals personals || Marc Fuertes-Alpiste, Núria Molas-Castells, Jordi Quintana Albalat, Miguel Herreros Navarro

"Yo creo que El Greco se está 'hasiendo' la 'vistima'". Transmèdia i 'storytelling' en el TikTok del Museu del Prado || Álvaro Martín Sanz
[ Texto castellano ]

Experiències i anàlisis

Apunts per a una visió crítica de les Biblioteques Humanes dins la funció social de la biblioteca pública || Sergi Draper Martínez

Un nou repte per a la gestió dels documents: la gestió de la memòria ciutadana || Núria Postico Soler

La Biblioteca Humana als Països Baixos: un intercanvi reeixit d'històries de vida || Anne van den Dool

L'Omeka S com a alternativa per al desenvolupament de col·leccions digitals i projectes d'humanitats digitals || Rubén Alcaraz Martínez


Editors: Miquel Térmens i Jordi Sánchez Navarro

Direcció: Núria FerranCandela Ollé

Coordinació del monogràfic: Gemma San Cornelio,  Antoni Roig, Aurora Vall i Concepción Rodríguez Parada.

Edició científica: Jordi Ardanuy i Alexandre López-Borrull

Consell de redacció: Lluís Agustí, Jordi Ardanuy, Llorenç Arguimbau, Alexandre López-Borrull, Remedios Melero, Rafael Pedraza, Mario Pérez-Montoro, Remei Perpinyà, Fernanda Peset, Josep-Manuel Rodríguez-Gairín, Concepción Rodríguez Parada, Anna Rubió, Pedro Rueda Ramírez, Jesús Tramullas, Aurora Vall i Mercè Vázquez

Edició: Sandra Sanz, Aurora Vall, Mari Vállez i Mercè Vázquez

Producció editorial: Serveis Lingüístics de la UB (assessorament lingüístic), Jorge Franganillo (imatge de capçalera), Maria Brioso i Eduard Vilagrosa (edició en HTML), Adán Server (metadades)

Desenvolupament tecnològic: Josep Manuel Rodríguez Gairín i Sergi Chávez

https://bid.ub.edu   •   Comentaris   •   Els textos publicats a BiD estan subjectes a una llicència de Creative Commons