Els papers decorats en les guardes d’impresos del segle XVIII de la Base de dades d’enquadernació historicoartística de la Real Biblioteca

Figura 1. Guardas de papeles xilográficos (fuente Real Biblioteca)

Objectiu: analitzar les enquadernacions artístiques dels impresos del segle xviii recollides en la Base de dades d’enquadernació historicoartística de la Real Biblioteca per localitzar-hi les guardes dutes a terme amb papers decorats, amb la finalitat de classificar-los i descriure’ls segons les propostes de la literatura especialitzada.

Metodologia: es recuperen els registres de la base de dades pel camp ‘Fecha’, s’extreu la informació dels camps ‘Guardas’ i ‘Notas’, s’analitzen les reproduccions de les guardes, s’identifiquen i es descriuen seguint el model de classificació de papers decorats, prèviament elaborat, inspirat en els treballs del professor Carpallo Bautista, format per cinc tècniques i les seves variants, i finalment s’efectua una anàlisi comparativa.

Resultats: entre els 382 exemplars amb enquadernacions artístiques dels impresos del segle xviii s’han localitzat i analitzat 10 exemplars que inclouen guardes decorades amb planxes xilogràfiques, 135 papers marbrats o jaspiats amb bany (amb dissenys corresponents a 7 variants), 4 exemplars de papers encolats amb engrut, 3 exemplars de papers esquitxats, 18 exemplars amb papers daurats i gofrats, i 4 exemplars d’altres tipus (paper argentat, paper de percalina).