La gestió de projectes com a matèria en els estudis universitaris d’Informació i Documentació a Iberoamèrica

Gràfic 1. Distribució percentual i per països de la presència de gestió de projectes en les titulacions universitàries d'Informació i Documentació a Iberoamèrica

Objectius: analitzar la situació de la gestió de projectes com a matèria en els estudis universitaris de grau i postgrau (màster) d’Informació i Documentació a Iberoamèrica (l’Argentina, Bolívia, el Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Cuba, l’Equador, el Salvador, Espanya, Guatemala, Jamaica, Mèxic, Nicaragua, Panamà, el Paraguai, el Perú, Portugal, Puerto Rico, la República Dominicana, l’Uruguai, Veneçuela i Xile) i presentar una visió global de l’ensenyament a partir de l’anàlisi de diferents ítems de la matèria.

Metodologia: en primer lloc, es van localitzar directoris sobre educació en Informació i Documentació a escala internacional per poder iniciar posteriorment un procés de revisió d’universitats i titulacions iberoamericanes. Un cop acabat aquest procés, es van analitzar els plans d’estudis que responien a determinats criteris de selecció preestablerts (especificats en el treball) i es va contactar per correu electrònic amb el personal acadèmic corresponent. Es van estudiar diversos paràmetres que es registraren en una base de dades i, finament, es van analitzar els resultats.

Resultats: després d’identificar les universitats, titulacions i assignatures segons els criteris exposats en la metodologia de la investigació, es posa en relleu l’alta presència de la temàtica estudiada en les titulacions iberoamericanes de primer cicle d’Informació i Documentació (77 % del conjunt, en el qual Mèxic, Colòmbia i Espanya són els països en què s’ha localitzat un major nombre d’assignatures diferents de gestió de projectes), i el fet que sigui una assignatura majoritàriament obligatòria en el 86 % de la mostra analitzada. — Objective: This paper examines the current offering of the subject Project Management in bachelor’s and master’s degrees in information and documentation in Ibero-America, focusing on the countries Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, the Dominican Republic, Ecuador, Guatemala, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Portugal, Puerto Rico, El Salvador, Spain, Uruguay and Venezuela. The paper analyses different features of the subject in these degree courses to provide a general overview.

Methodology: A search obtained information about the offering of the subject Project Management in degree courses at an international level and the results were examined by university and by degree course. The university curricula were then analysed according to specific selection criteria, as outlined in the paper, and the researchers corresponded by email with the teaching staff responsible for these courses. Various parameters were studied and then recorded in a database. Finally, the results were analysed.

Results: After the universities, degrees and subjects had been identified and selected according to the research criteria, it was observed that 77% of the entire offering that included the degree course subject Project Management was to be found in first-cycle (bachelor’s) degrees, and that Mexico, Colombia and Spain were the countries where the offering was greatest. The study also showed that Project Management was a compulsory subject in 86 % of the sample analysed.