Número 30 (juny 2013)

 

Editorial

Editorial || Mario Pérez-Montoro, Candela Ollé

Tribuna

El retorn de les col·leccions || Bertrand Calenge

Política de desenvolupament de la col·lecció: on comença i on acaba? || Glòria Pérez-Salmerón

Articles

Els llibres electrònics en les col·leccions de les biblioteques públiques || Remedios de Vicente García

Estudi sobre l'ús dels llibres electrònics a les biblioteques universitàries de Castella i Lleó || Julio Alonso Arévalo, José Antonio Cordón García, Raquel Gómez Díaz

La gestió de les col·leccions de fons antic en les biblioteques universitàries espanyoles: anàlisi dels textos normatius || José Luis Herrera Morillas

Actors principals de la publicitat: conservar el patrimoni en els centres de documentació i museus || Juan Carlos Marcos Recio, Juan Miguel Sánchez Vigil, Maria Olivera Zaldua

Les biblioteques populars de Barcelona com a espais de socialització durant el segon franquisme, 1957-1975 || Assumpció Estivill Rius

Revistes espanyoles d'arquitectura, ciències de la construcció i urbanisme: visibilitat i internacionalitat || Ángela Sorli Rojo, Gonzalo Mochón Bezares

Experiències i anàlisis

Documents de política de desenvolupament de la col·lecció en la Xarxa de Biblioteques Municipals de Barcelona || Marta Cano Vers, Montse Cantí Marrugat

La política de col·lecció a la Xarxa de Biblioteques de L’Hospitalet de Llobregat || Pedro A. Bravo Jiménez

Passió per un fons especialitzat a la Biblioteca Sant Antoni-Joan Oliver: el col·leccionisme || Ma. Neus Montserrat Vintró, Estrella Gómez Enríquez

Implantació de l'e-book a les biblioteques d'investigació: estudi de cas de la Biqfr || Irene-Sofia Romero-Otero, Elea Giménez-Toledo

Modificació de la situació de les col·leccions: una visió del model d'adquisicions dirigides per l'usuari a les biblioteques de l'Arizona State University || Melissa Guy

La biblioteca digital de l'Instituto Cervantes: model de selecció per al llibre electrònic i gestió de la col·lecció || Ana Cristina Gonzalo Iglesia

Lotus Notes com a eina d'anàlisi de comunitats virtuals: el cas de la Comunidad Marca || Frederic Guerrero-Solé, Hibai López-González

"Vols buscar informació sobre salut a Internet? Vine i aprèn-ne!": descripció d'una activitat formativa || Aurora Vall, Clara Boté

Recursos

Fons especials i recursos bibliogràfics digitals a les biblioteques públiques de Catalunya || Jordi Llobet Domènech, Núria Ventura, Eva Matamoros

La gestió dels llibres electrònics a la Biblioteca virtual de la UOC || Mireia Pérez Cervera, Ander Gámez Domínguez, Pepi Capdevila Bustinza, Anna Zuñiga Ruiz


Editors: Ernest AbadalLluís Pastor

Direcció: Mario Pérez-MontoroCandela Ollé

Coordinació del monogràfic: Lluís Agustí i Jordi Llobet Domènech

Edició científica: Jordi Ardanuy i Àlex López-Borrull

Consell de redacció: Lluís Agustí, Jordi ArdanuyNúria Comellas, Núria Ferran, Núria Gallart, Àlex López, Rafael Pedraza, Mario Pérez-Montoro, Josep-Manuel Rodríguez-Gairín, Concepción Rodríguez Parada, Anna Rubió, Pedro Rueda, Patricia Russo, Aurora Vall i Mercè Vázquez.

Edició: Aurora Vall, Lluís Agustí, Mar Castellví i Mercè Vázquez.

Producció editorial: Serveis Lingüístics de la UB (assessorament lingüístic), Jorge Franganillo (maquetació), Josep Soler i Eduard Vilagrosa (edició en HTML), Adán Server (metadades)

Desenvolupament tecnològic: Josep-Manuel Rodríguez-Gairín i Sergi Chávez

 

https://bid.ub.edu      Comentaris      Els textos publicats a BiD estan subjectes a una llicència de Creative Commons