Tribuna

El món esdevé una biblioteca = The world becomes a library || Ragnar Audunson


      Articles

Vint-i-cinc anys d’automatització de biblioteques a Catalunya = Veinticinco años de automatización de bibliotecas en Cataluña = Twenty-five years of library automation in Catalonia || Lluís M. Anglada

Tipologia i anàlisi d’enllaços web: aplicació a l’estudi dels enllaços fraudulents i de les granges d’enllaços = Tipología y análisis de enlaces web: aplicación al estudio de los enlaces fraudulentos y de las granjas de enlaces || Carlos Gonzalo

Anàlisi comparativa d’editors de mapes conceptuals d’ús lliure = Análisis comparativo de editores de mapas conceptuales de uso libre || Cristófol Rovira, Bartolomé Mesa

Esporgar: per què, com i quan || Aurora Vall Casas

Una mirada retrospectiva: de l’Escola Superior de Bibliotecàries a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació (1915-2005) || Assumpció Estivill


      Experiències

Tenen els educadors socials un lloc a les biblioteques?: el cas de la Biblioteca Bon Pastor || Mònica Medina, Marcos Fernández, Juan José Arranz

Programari de codi lliure per gestionar dipòsits digitals: el procés de tria dut a terme al CBUC || Antoni Borràs, Juan Carreño, Ferran Jorba, Jordi Prats, Ramon Ros


      Textos normatius

Recomanacions de serveis bibliotecaris per a interns || Traducció d’Andreu Sulé


      Informació d’activitats

Informe del seminari “Uso de lenguajes documentales en la web semántica” (Madrid, 12 de desembre de 2005) || Adan Server

Informe de la xerrada d’Alfons Cornella “Sortides professionals més enllà d’arxius, biblioteques i centres de documentació” (Barcelona, 22 de febrer de 2006) || Aina Giones

Informe de la 30th ELAG Conference “New tools and new library practices” (Bucarest, 26–28 de març de 2006) || Ernest Abadal

Informe de les 10es Jornades Catalanes d’Informació i Documentació (Barcelona, 25 i 26 de maig de 2006) || Concepción Rodríguez Parada, Aurora Vall Casas


      Ressenyes

Els estudis de Biblioteconomia i Documentació als països de l’espai europeu d’educació superior || Lourdes González, Marta Massegur

Coordinació editorial: Assumpció Estivill, Ernest Abadal

Edició: Anna Rubió (coordinadora), Servei de Llengua Catalana (correcció lingüística), Concepción Rodríguez, Guadalupe Saloni (revisió castellà), Alice Keefer (revisió anglès), Jorge Franganillo (maquetació), Eduard Vilagrosa i Josep Soler (edició en HTML)

Desenvolupament tecnològic: Josep Manuel Rodríguez Gairín i Sergi Chávez

Seccions: Ernest Abadal (Tribuna), Assumpció Estivill (Articles), Concepción Rodríguez (Experiències), Núria Jornet (Textos normatius), Concepció Miralpeix (Informació d’activitats), Ángel Borrego (Ressenyes)

http://bid.ub.edu      Comentaris      Els textos publicats a BiD estan subjectes a una llicència de Creative Commons