Modificació de la situació de les col·leccions: una visió del model d’adquisicions dirigides per l’usuari a les biblioteques de l’Arizona State University

Figura 1. Exemple de registre de l'OPAC (catàleg en línia) per a un llibre tramès en format imprès

El 2009, les biblioteques de l’Arizona State University van adoptar un pla d’adquisicions dirigides per l’usuari (PDA, de l’anglès Patron Driven Acquisition) tant per a llibres electrònics com per a llibres impresos. En aquest article es descriu el procés de la presa de decisió que va donar lloc a un canvi permanent en el desenvolupament de col·leccions en una biblioteca de recerca acadèmica important. S’hi analitza la manera com funciona el programa des de la perspectiva dels especialistes per temes de la biblioteca i s’ofereix informació sobre l’experiència de l’usuari. Finalment, l’article comenta les orientacions futures de les PDA i planteja algunes preguntes que cal tenir en compte en el context d’un canvi de paradigma més gran en les pràctiques de desenvolupament de la col·lecció. — En 2009, las bibliotecas de la Arizona State University adoptaron un plan de adquisiciones dirigidas por el usuario (PDA, del inglés Patron Driven Acquisition) tanto para libros electrónicos como para los libros impresos. En este artículo se describe el proceso de la toma de decisión que dio lugar a un cambio permanente en el desarrollo de colecciones en una biblioteca de investigación académica importante. Se analiza la forma en que funciona el programa desde la perspectiva de los profesionales especialistas y se ofrece información sobre la experiencia del usuario. Finalmente, el artículo comenta las orientaciones futuras de los PDA y plantea algunas preguntas que deben tenerse en cuenta en el contexto de un cambio de paradigma más grande en las prácticas de desarrollo de la colección.