L’aflorament del paper de les dones a la cartografia i la geologia: aportacions des de la Cartoteca de Catalunya

Figura 1. Cubierta del Plan de igualdad entre mujeres y hombres del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (2018-2021)

En aquest article es presenten les activitats i experiències impulsades des de la Cartoteca de Catalunya amb l’objectiu de visibilitzar i reconèixer els treballs de les dones en un camp tradicionalment amb una gran presència d’homes, com són les ciències de la terra. Les dues activitats principals se centren en la celebració d’exposicions per donar difusió al fons propi de la Cartoteca, i a intentar desenvolupar col·leccions més equilibrades des del punt de vista de gènere.

La llibertat intel·lectual com a dret humà: la funció de les biblioteques en una societat democràtica

Objective: Libraries have been called on by international organizations to avoid censorship and to provide access to diverse points of view. Public libraries are partially defined by their unrestricted services to patrons regardless of a person’s nationality, social status, or beliefs.

Methodology: This article will review the documents that describe the role libraries have in providing and protecting intellectual freedom. Specific organizations, educational practices, ethical statements, and polices in the United States will be reviewed.

Results: Librarians in all library types (academic, school, public, and special libraries) need to create and maintain two important policies for their libraries in order to protect against censorship. These policies are a collection development policy and a request for reconsideration policy.

Modificació de la situació de les col·leccions: una visió del model d’adquisicions dirigides per l’usuari a les biblioteques de l’Arizona State University

Figura 1. Exemple de registre de l'OPAC (catàleg en línia) per a un llibre tramès en format imprès

El 2009, les biblioteques de l’Arizona State University van adoptar un pla d’adquisicions dirigides per l’usuari (PDA, de l’anglès Patron Driven Acquisition) tant per a llibres electrònics com per a llibres impresos. En aquest article es descriu el procés de la presa de decisió que va donar lloc a un canvi permanent en el desenvolupament de col·leccions en una biblioteca de recerca acadèmica important. S’hi analitza la manera com funciona el programa des de la perspectiva dels especialistes per temes de la biblioteca i s’ofereix informació sobre l’experiència de l’usuari. Finalment, l’article comenta les orientacions futures de les PDA i planteja algunes preguntes que cal tenir en compte en el context d’un canvi de paradigma més gran en les pràctiques de desenvolupament de la col·lecció. — En 2009, las bibliotecas de la Arizona State University adoptaron un plan de adquisiciones dirigidas por el usuario (PDA, del inglés Patron Driven Acquisition) tanto para libros electrónicos como para los libros impresos. En este artículo se describe el proceso de la toma de decisión que dio lugar a un cambio permanente en el desarrollo de colecciones en una biblioteca de investigación académica importante. Se analiza la forma en que funciona el programa desde la perspectiva de los profesionales especialistas y se ofrece información sobre la experiencia del usuario. Finalmente, el artículo comenta las orientaciones futuras de los PDA y plantea algunas preguntas que deben tenerse en cuenta en el contexto de un cambio de paradigma más grande en las prácticas de desarrollo de la colección.

Editorial

  [Versión castellana] [English Version] Mario Pérez-Montoro Universitat de Barcelona perez-montoro@ub.edu Candela Ollé Universitat Oberta de Catalunya collec@uoc.edu   Era el mes de juny del 1998 quan gràcies a un grup entusiasta de professors de biblioteconomia i documentació de la Universitat de Barcelona va aparèixer el primer número de BiD: textos universitaris de biblioteconomia i … Llegiu més

Política de desenvolupament de la col·lecció: on comença i on acaba?

  [Versión castellana | English version] Glòria Pérez-Salmerón Exdirectora de la Biblioteca Nacional de España perezsalmeron@gmail.com   La política de desenvolupament de la col·lecció (PDC) és el compromís de la biblioteca; és la seva declaració de principis per configurar una col·lecció coherent amb la missió i els objectius definits en la seva estratègia, tenint en … Llegiu més