Tribuna

Tecnologia, documentació i saber || Miquel Barceló


      Articles

Passat, present i futur del Web 2.0 en serveis d'informació digital = Pasado, presente y futuro de la Web 2.0 en servicios de información digital || Jorge Serrano Cobos

Directrius per millorar l'accessibilitat als recursos electrònics en els serveis d'informació públics = Directrices para mejorar la accesibilidad a los recursos electrónicos en los servicios de información públicos || José Ángel Martínez Usero

Mineria de dades en biblioteques: la bibliomineria = Minería de datos en bibliotecas: bibliominería || Jorge Candás Romero

Els serveis personalitzats d'informació d'actualitat dels mitjans de comunicació espanyols per Internet = Los servicios personalizados de información de actualidad de los medios de comunicación españoles a través de Internet || Amparo Frías

Cinquanta idees per sorprendre des de la biblioteca pública = Cincuenta ideas para sorprender desde la biblioteca pública || Carme Fenoll Clarabuch i Ciro Llueca Fonollosa

L'ensenyament de Biblioteconomia i Documentació a la Gran Bretanya: una perspectiva general = LIS Education in Britain: an overview || Michael Lowe


      Experiències

De la metacerca a la intel·ligència social || Hugo Agud

Els centres d’interès a la biblioteca de Sant Joan Despí || M. Àngels Gisbert Berna, Adrià Serra Álvarez

La figura del consultor a empreses del sector tecnològic: oportunitats d'ocupació per als titulats en BiD || Mercè Porras


      Textos normatius

Directrius per organitzar col·leccions d'història local || RUSA (traducció, presentació i bibliografia complementària de Nora Vela)

      Informació d’activitats

Informe sobre el I Congresso Ibero-americano de Gestão do Conhecimento e Inteligência Competitiva (Curitiba, el Brasil, 29, 30 i 31 d'agost de 2006) = Informe sobre el I Congresso Ibero-americano de Gestão do Conhecimento e Inteligência Competitiva (Curitiba, el Brasil, 29, 30 y 31 de agosto de 2006) || Mario Pérez-Montoro

Informe del I Congreso Nacional de Bibliotecas Escolares (Salamanca, 18, 19 i 20 d'octubre de 2006) = Informe del I Congreso Nacional de Bibliotecas Escolares (Salamanca, 18, 19 y 20 de octubre de 2006) || Teresa Mañà

Informe sobre la I International Conference on Multidisciplinary Information Sciences and Technologies - InSciT2006 (Mèrida, 25, 26, 27 i 28 d'octubre de 2006) = Informe sobre la I International Conference on Multidisciplinary Information Sciences and Technologies - InSciT2006 (Mérida, 25, 26, 27 y 28 de octubre de 2006) || Mario Pérez-Montoro


      Ressenyes

PMB: Programari lliure d’automatització de biblioteques || Patrícia Russo

Direcció: Assumpció Estivill, Ernest Abadal

Edició: Anna Rubió i Guadalupe Saloni

Producció editorial: Serveis Lingüístics (correcció lingüística), Guadalupe Saloni (revisió castellà), Alice Keefer (revisió anglès), Jorge Franganillo (maquetació), Eduard Vilagrosa i Josep Soler (edició en HTML), Adan Server (metadades)

Desenvolupament tecnològic: Josep Manuel Rodríguez Gairín i Sergi Chávez

Seccions: Ernest Abadal (Tribuna), Assumpció Estivill (Articles), Concepción Rodríguez (Experiències), Núria Jornet (Textos normatius), Aurora Vall (Informació d’activitats), Ángel Borrego (Ressenyes)

http://bid.ub.edu      Comentaris      Els textos publicats a BiD estan subjectes a una llicència de Creative Commons