Mercat de treball en informació i documentació i crisi econòmica a Espanya: una aproximació a partir de les ofertes publicades a la IweTel entre 2008 i 2013

Nombre d'ofertes per any

Objectiu: analitzar les ofertes d’ocupació publicades a la llista de correu IweTel des de l’inici de la crisi el 2008 fins a desembre de 2013, per veure les característiques d’aquestes convocatòries, quant al nombre, els llocs que demanen i els requisits per als candidats.

Metodologia: anàlisi estadística de diferents aspectes de les ofertes d’ocupació que, en moltes ocasions, s’han hagut de normalitzar i sistematitzar perquè es puguin tractar.

Resultats: la caiguda de l’ocupació en aquests sis anys estudiats (2008-2013) es fa evident, ja que passa de 190 ofertes publicades en el primer any a 35 de l’últim. Una altra característica que s’ha detectat és la precarietat d’aquestes convocatòries, sobretot pel que fa a la durada de les feines ofertes. L’organisme tipus convocant és una empresa de serveis documentals amb seu a Madrid que demana catalogadors. L’estudi té la fortalesa que la IweTel és la llista de distribució més important en informació i documentació a Espanya, però també té la debilitat que els organismes convocants, que generalment utilitzen aquest mitjà de difusió, són generalment privats i coneixen el sector, motiu pel qual no apareixen, o si ho fan és en menor mesura, ofertes d’altres tipus d’empreses. — Objective: This paper analyses the number, nature and conditions of job offers in the job listings published by the internet forum IweTel during the period January 2008-December 2013.

Methodology: The characteristics of job offers were analysed using statistical analysis. In many cases, the data had to be normalized before it could be used.

Results: Employment in information and documentation clearly fell during the six-year period studied, from 2008 when a total of 190 job offers were listed, to 2013 when that figure had dropped to 35. The precarity of the labour market was also noted, especially in the length of employment time offered. The organization that most frequently used the forum was typically a document service company with headquarters in Madrid, and the jobs most frequently advertised were for professionals in cataloguing. The IweTel forum was considered a valuable source of data because it has the largest mailing list for information professionals in Spain; its disadvantage was that IweTel is most frequently used by private ventures who are familiar with the sector, while other types of company advertise there less frequently or not at all.

Actituds d’un bon professional, deixem de parlar d’intrusisme

A partir d’un recorregut per les diferents opinions que, al llarg del temps, els professionals de la informació han tingut sobre l’intrusisme professional, els autors es basen en la seva experiència professional per defensar que s’ha de deixar de parlar-ne. Es repassen les últimes tendències del mercat laboral per als professionals de la informació i es fa una llista de les deu actituds que ajuden a posar en valor els coneixements de qualsevol professional de la informació. Aquestes actituds les han de fomentar els formadors per ajudar els nous professionals a tenir èxit en aquell mercat. — Job fraud can be defined as the deliberate self-misrepresentation of professionals who are in reality unqualified for the job they profess to do. After reviewing the opinions on this subject voiced by various information professionals, the writers use their professional experience to argue that there should be no further need for debate. Instead, and by analysing recent trends in the labour market, they propose that the observation of ten basic attitudes can assign value to information professionals’ knowledge and skills, and that educators should promote these attitudes so that graduates can succeed in the professional world.

Gestors d’informació i reconeixement social

  [Versión castellana] Margarita Taladriz Mas Presidenta Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID) presidencia@fesabid.org     Hi ha dues formes diferents d’aconseguir prestigi o reconeixement: per atribució o per consecució. L’atribució va inclosa en l’origen: raça, gènere, edat. La consecució està relacionada amb l’educació, l’ocupació i les habilitats. Tots dos … Llegiu més