BID: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació

Textos universitaris de biblioteconomia i documentació

ISSN 1575-5886Número 11, desembre 2003

Inici

Presentació

Números publicats

Instruccions per als autors

Referenciat a...

Subscripció


Tribuna Articles Experiències Textos normatius Informació d’activitats Ressenyes

Coordinació editorial: Assumpció Estivill, Ernest Abadal
Edició: Anna Rubió (coordinadora), Servei de Llengua Catalana (correcció lingüística), Concepción Rodríguez (revisió castellà), Alice Keefer (revisió anglès), Jorge Franganillo (maquetació), Eduard Vilagrosa i Josep Soler (edició en HTML), Marc Valls (Capçalera)
Desenvolupament tecnològic: Josep Manuel Rodríguez Gairín
Seccions: Ernest Abadal (Tribuna), Assumpció Estivill (Articles), Concepción Rodríguez (Experiències), Nuria Jornet (Textos normatius), Concepció Miralpeix (Informació d’activitats), Ángel Borrego (Ressenyes)Amunt

UB  | Facultat | BiD

Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona
http://bid.ub.edu
Optimat en 256 colors i 800×600 píxels
Comentaris: bid_enviar_comentari.php