Tribuna

Accés obert, autoarxiu, repositoris i declaració de Barcelona = Acceso abierto, autoarchivo, repositorios y declaración de Barcelona || Lluís M. Anglada i de Ferrer

Dipòsits: un factor psicològic de desconfiança = Depósitos: un factor psicológico de desconfianza || Jorge Franganillo


      Articles

El paisatge dels dipòsits institucionals d'accés obert a Espanya = El paisaje de los repositorios institucionales open access en España || Remedios Melero

Els dipòsits documentals i la iniciativa d'arxius oberts a l'Amèrica Llatina = Repositorios documentales y la iniciativa de archivos abiertos en Latinoamérica || Laureano Felipe Gómez Dueñas

Impacte i implicació dels autors en l'accés obert a la investigació en informació i documentació a Espanya: estudi exploratori = Impacto e implicación de los autores en el acceso abierto a la investigación en Información y Documentación en España: estudio exploratorio || José Antonio Frías, Críspulo Travieso Rodríguez

Mesurament de l'ús i l'impacte de documents distribuïts a través de dipòsits institucionals = Medición del uso e impacto de documentos distribuidos a través de repositorios institucionales || José Manuel Barrueco

Emmagatzematge distribuït i preservació digital: una panoràmica d'alternatives = Almacenamiento distribuido y preservación digital: una panorámica de alternativas || José Manuel Castillo, Ferran Jorba

Les biblioteques universitàries i la gestió de la informació en l'entorn digital: diverses consideracions per a dipòsits digitals = Las bibliotecas universitarias y la gestión de la información en el entorno digital: unas consideraciones para repositorios digitales || Alicia López Medina, Luis Zorita Vicente

Revistes d'accés obert: característiques, models econòmics i tendències = Revistas open access: características, modelos económicos y tendencias || Remedios Melero, M. Francisca Abad García

Situació actual d'organitzacions de lectura fàcil en països petits: exemples a Suècia, Noruega, Dinamarca, Finlàndia i Letònia = Present situation of easy-to-read organisations in some smaller countries: examples from Sweden, Norway, Denmark, Finland and Latvia || Maria Sundin


      Experiències

Els dipòsits electrònics cooperatius de la Biblioteca Digital de Catalunya = Los repositorios electrónicos cooperativos de la Biblioteca Digital de Cataluña || Lluís M. Anglada i de Ferrer, Sandra Reoyo Tudó, Joan Cambras, Ricard de la Vega

El projecte de dipòsit institucional UPCommons: accés obert al coneixement de la UPC = El proyecto de repositorio institucional UPCommons: acceso abierto al conocimiento de la UPC || Dídac Martínez

La plataforma digital Repositorio Institucional de Asturias (RIA) = La plataforma digital Repositorio Institucional de Asturias (RIA) || Armando Alonso Peri, Alejandra Galán Palacio, Purificación Penín González, Raquel Lavandera Fernández, Juana Roldán Rodríguez


      Textos normatius

Pautes del Scientific Council de l'ERC per a l'accés obert (17 de desembre de 2007)

Recomanacions del Working Group on Open Access de l'EUA adoptades per l'EUA Council el 26 de març de 2008 (Universitat de Barcelona, Espanya)


      Recursos

DSpace: aspectes rellevants d'ús per a gestors de la informació i la documentació = DSpace: un manual específico para gestores de la información y la documentación || Josep-Manuel Rodríguez-Gairín, Andreu Sulé Duesa

NextLib: un sistema de programari basat en ontologies per a la consulta automàtica d'OPAC des de llocs web especialitzats = NextLib: un sistema de software basado en ontologías para la consulta automática de OPACs desde sedes web especializadas || Lledó Felip Vidal, Enrique Orduña-Malea

Direcció: Ernest Abadal

Edició: Lluís Agustí, Anna Rubió i Pedro Rueda

Producció editorial: Serveis Lingüístics de la UB (Assessorament lingüístic), Pedro Rueda (revisió castellà), Alice Keefer (revisió anglès), Jorge Franganillo (maquetació), Eduard Vilagrosa i Josep Soler (edició en HTML), Adan Server (metadades)

Desenvolupament tecnològic: Josep Manuel Rodríguez Gairín i Sergi Chávez

Difusió i màrqueting: Mercè Porras

Seccions: Jorge Franganillo (Tribuna), Aurora Vall (Articles), Concepción Rodríguez (Experiències), Núria Comellas (Textos normatius), Rafael Pedraza (Recursos)

http://bid.ub.edu      Comentaris      Els textos publicats a BiD estan subjectes a una llicència de Creative Commons