BID: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació

Textos universitaris de biblioteconomia i documentació

ISSN 1575-5886Número 10, juny 2003

Inici

Presentació

Números publicats

Instruccions per als autors

Subscripció


Tribuna Articles Experiències Informació d’activitats Ressenyes

Coordinació editorial: Assumpció Estivill, Ernest Abadal
Edició: Anna Rubió (coordinadora), Servei de llengua catalana de la Universitat de Barcelona (correcció lingüística), Jorge Franganillo i Sergi Chávez (edició HTML), Marc Valls (Capçalera)
Desenvolupament tecnològic: Josep Manuel Rodríguez Gairín
Seccions: Ernest Abadal (Tribuna), Assumpció Estivill (Articles), Concepción Rodríguez (Experiències), Nuria Jornet (Normes), Concepció Miralpeix (Informes d'activitats), Ángel Borrego (Ressenyes)Amunt

UB | Divisió V
Facultat | BiD

Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona
http://bid.ub.edu
Optimat en 256 colors i 800×600 píxels
Comentaris: bid@fbd.ub.es